EĞİTİMLERİMİZ


KOOPERATİF MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

KOOPERATİF MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

AMAÇ

 

Program eğtime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kooperatifler Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi
 • Kooperatifler Kanununun Uygulanmasında Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kooperatifçilikte Sıkça Karşılaşılan Yolsuzluklar
 • Kooperatife Katılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kooperatiflerde Vergileme
 • Kooperatiflerde İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Yapı Sınıflandırması ve Maliyet
 • Yüklenicinin Borçları
 • Kooperatifin Borçları
 • Hak edişlerin Düzenlenmesi
 • Arsa-Kat karşılığı inşaat
 • İnşaat İlerleme Seviyesi
 • Kooperatiflerin Kurulmasında Arsa- Arazi Ayrımı ve Değerleme
 • Yapıların Hesaplanması
 • Kooperatifler Kanunu Kapsamında Arsa Payı ve Şerefiyelendirme Uygulamaları

DERSİN SÜRESİ

24 saat