EĞİTİMLERİMİZ


İŞ MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

İŞ MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

AMAÇ

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile görev alanı genişletilen iş mahkemelerinde görülen 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi işçilerin tarafı oldukları uyuşmazlıklarda işçilik alacağının hesaplatılması için çoğunlukla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin mevzuatta belirtilen işçilik haklarının hesaplanmasına ilişkin genel esasları bilmeleri ve alacağın değişik sözleşme türlerine ve çalışma biçimlerine göre nasıl hesaplanması gerektiği hakkında yeterli uygulaması bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, teorik eğitim yanında farazi olaylara dayalı olarak hesaplama modülleri kullanılarak bilirkişi adaylarına nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması programın başlıca hedefidir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1-Teorik Eğitim :İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Mevzuat

2-Uygulama: Nitelikli Hesaplamalar  

 • 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Hesaplamalar
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Ayrımcılık Tazminatı
 • Boşta Geçen Süre Ücreti
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Yeni İş Arama İzin Ücreti
 • Akit Yapma Yükümlülüğüne Aykırılık Tazminatı
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • İzin Ücreti
 • Ücret nedir
 • Hizmet süresinin tespiti
 • Kıdem  tazminatı nasıl hesaplanır? Hangi gelirler dahil edilir? Mahsup işlemi nasıl uygulanır?
 • İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Hak kazanma halleri nelerdir?
 • Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplama yöntemleri
 • Genel tatil çalışmasının ispatı ve hesaplama yöntemleri
 • Yıllık izin alacağı nasıl hesaplanır?
 • İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nasıl hesaplanır?
 • Birlikte sorumluluk halleri nedir?
 • Zamanaşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi
 • Hesaplamalarda EXCEL kullanımı nasıl yapılır?

DERS SÜRESİ

24 saat