EĞİTİMLERİMİZ


BORÇLAR MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

BORÇLAR MEVZUATI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

AMAÇ

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Sözleşmelerde şekil
  • Muvazaa
  • İptal davaları
  • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
  • Borçlunun temerrüdü
  • Zamanaşımını durduran nedenler
  • Kısmi ifanın yanması
  • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
  • Zamanaşımı

DERSİN SÜRESİ

24 saat