EĞİTİMLERİMİZ


BiLİRKİŞiLİK TEMEL EĞİTİMİ

BiLİRKİŞiLİK TEMEL EĞİTİMİ

Programın Açıklaması:

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği eğitimler sonrasında almış oldukları Sertifika ile diğer şartları uygun ise Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

* Giriş 

* Türk yargı teşkilatı 

* Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

* Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

* İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

* Bilirkişinin Nitelikleri 

* Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

* Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

* Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

* Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

* Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

* Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

* Oy ve Görüşün Sunulması 

* Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

* UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

* Örnek Olayların Sunulması

* İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

* Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

* Genel Değerlendirme

* Eğitim Değerlendirme Anketi

 

 

Eğitimin Süresi:
24 Saat (18 Saat Teorik + 6 Saat Uygulama)

 

Eğitimin Ücreti: 

 

Program Sonunda Verilen Belgeler:Eğitimi tamamlayan kursiyerlere eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak Sakarya Üniversitesi Rektörlük Katılım Belgesi verilecektir.