EĞİTİMLERİMİZ


AVUKATLIK VE VEKALET ÜCRETİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

AVUKATLIK VE VEKALET ÜCRETİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

AMAÇ

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Avukatlık ücreti
  • Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi
  • Tarafların hak ve borçları
  • Avukatlık sözleşmesinden doğan vekâlet ücreti
  • Vekâlet ücretinden müteselsil sorumluluk
  • Zamanaşımı

PROGRAMIN SÜRESİ

24 saat