EĞİTİMLERİMİZ


AİLE VE MİRAS MEVZUATI BİLİKİŞİLİK EĞİTİMİ

AİLE VE MİRAS MEVZUATI BİLİKİŞİLİK EĞİTİMİ

AMAÇ

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Miras Hukuku Mevzuatı
 • Tenkis Davası
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme
 • Tenkiste Sıra
 • Mirasta Denkleştirme
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

DERS SÜRESİ

24 saat