EĞİTİMLERİMİZ


UZLAŞTIRICILIK EĞİTİMİ

UZLAŞTIRICILIK EĞİTİMİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ MÜFREDATI

Onarıcı Adalet Anlayışı

Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli

Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması

Uzlaştırma Müzakereleri

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

 

İLETİŞİM

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi

Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

 

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

Eğitimin Tarihi:

Eğitimler Adalet Bakanlığı - Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetki ve onayıyla yapılmaktadır.

Eğitimin Süresi:

48 Saat (36 Saat Teorik + 12 Saat Uygulama)